Spare parts

Voor elk type Rohaco installatie

Slijtdelen en reservedelen

We kunnen alle spare parts leveren van Rohaco installaties. We onderscheiden twee soorten spare parts:

1. Slijtdelen

Slijtdelen zijn onderdelen die door normaal gebruik van de installatie aan slijtage onderhevig zijn. Als onderdeel van onze jaarlijkse inspectie (zie Onderhoudscontracten) controleren we deze onderdelen en vervangen ze indien te verwachten is dat ze binnen een bepaalde periode niet meer goed kunnen functioneren.

2. Reservedelen

Reservedelen zijn onderdelen die bij normaal gebruik niet aan slijtage onderhevig zijn, maar waarvan het functioneren van essentieel belang is voor het functioneren van de installatie.

Welke onderdelen op voorraad houden?

Helaas is de levertijd van deze spare parts wisselend. Daarom adviseren we klanten altijd om bepaalde onderdelen zelf op voorraad te houden, zoals onderdelen die kritisch zijn voor de juiste werking van de installatie. Het gaat dan met name om onderdelen die bij niet functioneren de productdoorloop in het systeem ernstig verhinderen of waarvan de doorlooptijd van reparatie of vervanging lang is.

Daarbij moeten de kosten van het op voorraad houden natuurlijk afgewogen worden tegen de kosten bij productiestilstand. De stilstand is minimaal gelijk aan de levertijd van de benodigde onderdelen.

Advies over voorraad of bestellen?

Wil je weten welke onderdelen voor jouw Rohaco installatie belangrijk zijn om op voorraad te houden? Of wil je onderdelen bestellen?

Wil je meer weten over onze service?

Onderhoudscontract-DBM-Rohaco-installatie

Onderhoudscontracten

  • Jaarlijkse inspectie
  • Preventief onderhoud
>> LEES MEER

Servicecontract en 24/7 helpdesk

  • Service binnen afgesproken reactietijd
  • Altijd bereikbaar
>> LEES MEER